Poďakovanie za starostlivosť a ľudský prístup na I. Internej klinike v Starom Meste


Obsah:V mene celej mojej rodiny veľmi pekne ďakujem za starostlivosť o moju mamičku Vilmu G., ktorá bola v posledných rokoch niekoľkokrát hospitalizovaná na I. internej klinike LF UK a UNB v Nemocnici Staré Mesto. Naposledy od 29.1.2017 do 3.2.2017, kedy na koronárnej JIS navždy zaspala vo veku 91 rokov a 8 mesiacov. Veľké ďakujem patrí pánovi primárovi MUDr. Františkovi Miklovi, pani MUDr. Viere Kasperovej ako aj ostatným lekárom. Srdečne ďakujem zdravotným sestrám a ostatnému personálu za všetku starostlivosť a ľudský prístup. Ďakujem aj za Vašu ochotu a trpezlivosť v rozhovoroch a vysvetleniach smútiacej rodine. Som mimoriadne vďačná aj pracovníkom záchrannej služby, ktorá zakaždým prišla včas, keď to bolo nevyhnutné.

S úctou a vďakou

RNDr. Vilma S.