Primár MUDr. Košťál z Ružinova má zázračné ruky a skvelý tím


Obsah:Touto cestou by som rada vyjadrila svoje poďakovanie celému kolektívu na Oddelení chirurgie ruky v Ružinove. Moje veľké ďakujem patrí predovšetkým pánovi primárovi MUDr. Košťálovi, ktorý odvádza perfektnú prácu a to vždy s úsmevom a priateľským prístupom k pacientom. Svojím profesionálnym prístupom dodáva nám, ktorí sa spoliehajú na neho, na jeho neuveriteľné ruky, odvahu a pocit bezpečia. Jeho prístup je obdivuhodný aj k celému svojmu oddeleniu, sestričky, vrátane sestričky v prijímacej kancelárii, pod jeho vedením odvádzajú perfektnú prácu s úsmevom, neustálou starostlivosťou a ochotou pomáhať nám, ktorí to potrebujeme a sme na ich pomoc odkázaní.
Na celom oddelení vládne pokojná, príjemná, bezstresová atmosféra. Nebyť bolesti, človek by sa mohol cítiť ako na rekreácii. Ešte mi nedá nespomenúť aj sanitára, ktorý každého pacienta odprevádza k operačným sálam a po zákroku ho zase privezie na posteli predlhou cestou bezpečne späť.
O celkovom výbornom kolektíve svedčí aj fakt, že na oddelení ma privítali rovnaké tváre, ako pred pätnástimi rokmi. Je vidieť, že pán primár vytvára príjemné prostredie všetkým, ktoré sa následne prejavuje v celkovej atmosfére na jeho oddelení.
Vďaka Pán primár Vám, ako aj celému kolektívu za príjemné prežitie troch dní na Vašom oddelení.
Ingrid Š.