Skvelý prístup chirurga MUDr. Ostrihoňa z Ružinova


Obsah:Rada by som vyslovila veľkú vďaku a pochvalu pánovi MUDr. Vladimírovi Ostrihoňovi zo IV. chirurgickej kliniky Nemocnice Ružinov. V nemocnici som bola hospitalizovaná od 6-9.4.2017 kvôli operácii žlčníka. Pán doktor má nesmierne pozitívny a osobný prístup k pacientom, čo som vycítila už z prvého stretnutia, kedy som sa objednávala na operáciu žlčníka. V dnešnej dobe, kedy je zdravotníctvo veľmi kritizované som mala obavy z hospitalizácie a z prístupu zdravotníckeho personálu. Moje očakávania sa našťastie nenaplnili, a to vďaka prístupu tohto pána doktora. Celý priebeh nielen operácie, ale aj mojej hospitalizácie, mi podrobne vysvetlil. Dokonca komunikoval aj v čase, kedy som už nebola hospitalizovaná a dopytovala som sa informácií ohľadom môjho stavu (čiže mimo jeho pracovný čas).
Jeho prístup moje povedomie o dnešnom stave zdravotníctva vyvrátil, za čo mu patrí nielen moja vďaka. Som rada, že aj keď nemocnica nedisponuje najnovším vybavením, prístup personálu tento nedostatok vyváži. 
Ďakujem teda zo srdca ešte raz a pána doktora budem odporúčať svojim známym a blízkym ako veľkého odborníka so srdcom na správnom mieste!
Prosím, tlmočte toto poďakovanie jeho nadriadeným. 
Ďakujem 
Mgr. Alena P.