Špičková starostlivosť na hrudníkovej chirurgii v Ružinove


Obsah:Touto cestou by som chcela vyjadriť svoje poďakovať pánovi primárovi doc. MUDr. Romanovi Benejovi, CSc., z Kliniky hrudníkovej chirurgie SZU a UNB ako aj celému kolektívu tohto pracoviska za ich oddanú a profesionálnu prácu, príkladnú starostlivosť a za mimoriadne ľudský postoj k pacientom. Počas mojej hospitalizácie na oddelení predviedli ukážkový príklad toho, že je možné zdravotnú starostlivosť poskytovať kvalitne, poctivo, pružne, ústretovo a špičkovo. 
ĎAKUJEM PEKNE!
Mgr. Gabriela S.