Urológ MUDr. Dúbravický z Kramárov je naj


Obsah:Vo svojom ďakovnom liste sa chcem týmto poďakovať MUDr. Jozefovi Dúbravickému za jeho priateľský a ľudský prístup pri riešení môjho zdravotného problému. Počas predchádzajúceho obdobia som sa stretol s viacerými lekármi avšak MUDr. Dúbravický patrí k najlepším urológom, s akými som sa stretol či už z ľudského, ale aj vysoko profesionálneho hľadiska.
Už pri mojej prvej návšteve s veľkými bolesťami MUDr. Dúbravický svojím precíznym a dôkladným prístupom k vyšetreniu správne diagnostikoval môj zdravotný problém, vďaka čomu sa podarilo nasmerovať správnu liečbu a zmierniť moje zdravotné problémy ktoré naďalej pretrvávali.
Počas opätovných návštev v ambulancii MUDr. Dúbravický pristupoval ku každému vyšetreniu dôsledne a svojím vysoko profesionálnym prístupom správne určil smer liečby (rozbíjanie obličkového kameňa), vďaka čomu kameň vypadol z miesta kde bol zakliesnený a posunul sa do močovodu. Malo to za následok zhoršenie (silné bolesti) môjho zdravotného stavu, avšak ďalším včasným a hlavne správnym určením liečebného postupu (hospitalizácia) rýchlym zákrokom MUDr. Dúbravický ukončil moje dlhotrvajúce zdravotné problémy.
Týmto by som chcel poukázať na veľmi priateľský prístup, na výbornú starostlivosť o pacienta, na jeho precíznosť a hlavne, že zbytočne nevyčkáva a koná správne a rýchlo.
Karol S.