Úžasná starostlivosť na pneumológii v Ružinove


Obsah:V dňoch 5.3.-22.3.2017 som bola hospitalizovaná so zápalom pľúc na Klinike pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB v Nemocnici Ružinov. Dovoľujem si vysloviť poďakovanie za úžasnú starostlivosť, ktorá sa mi na tomto odd. dostala. Milý zdravotnícky a pomocný personál s úsmevom riešili všetky problémy. Pani MUDr. Zuzana Klimentová, PhD., bola odborne na úrovni a mohla som sa s ňou o všetkom porozprávať. Veľmi mi pomohla a môj zdrav. stav sa rýchlo zlepšoval. Vďaka.
Zároveň chcem poukázať aj na útulné prostredie, ktoré som po čase začala vnímať. Dobrá a pestrá strava, v dostatočnom množstve a hlavne teplá tiež urýchlila moje uzdravenie. Toto odd. je príkladom, ako sa to tiež v zdravotníctve dá. Veľmi ďakujem.
Ing. Oľga M.