Vďaka I. ortopedicko-traumatologickej klinike LF UK, SZU a UNB, Nem. Ružinov


Obsah:
Týmto by som sa chcela veľmi poďakovať personálu I.OTK Ružinov, kde som ležala po tretíkrát, nakoľko som mala pomerne komplikovaný stav. Poďakovanie patrí pánovi prednostovi za skvelý výkon, je úžasné čo jeho ruky dokážu, pani staničnej a samozrejme sestričkám.
PS: Nič v zlom, bolo mi s Vami dobre, ale dúfam, že sa už neuvidíme.
Miriam J.