Veľká vďaka, Nem. akad. L. Dérera


Obsah:Moja úprimná vďaka patrí kolektívu "z infekčného na Kramároch" za prístup a starostlivosť počas liečby salmonelózy v septembri 2016.
Branislav C.