Veľká vďaka pre Kliniku plastickej chirurgie LF UK a UNB, Nem. Ružinov


Obsah:Bol som hospitalizovaný a operovaný na oddelení plastickej chirurgie v Ružinove. Chcem sa pekne poďakovať sestričkám a samozrejme aj lekárom a lekárkam za starostlivosť, ochotu a ľudský prístup. Ani sa mi nechcelo odísť.
J.T.