Vysokoodborný a ľudský prístup na urologickej klinike na Kramároch


Obsah:Aj touto cestou chcem vysloviť úprimné poďakovanie Dr.h.c. Prof. MUDr. Jánovi Brezovi, Dr.Sc., a MUDr. Zuzane Žilinskej, PhD., MHA, a celému personálu transplantačného oddelenia Urologickej kliniky LF UK, SZU a UNB za ľudský a vysoko odborný prístup , za trpezlivosť a výbornú starostlivosť pri riešení mojich akútnych zdravotných problémov s transplantovanou obličkou a močovými cestami . Predovšetkým ďakujem Prof. Jánovi Brezovi za operáciu močovodu, ktorá mi skvalitnila život a za jeho pozitívny prístup, milé slovo a povzbudenie . Ešte raz ďakujem a želám veľa profesionálnych a osobných úspechov. 
Anton P. s manželkou