Gastroenterologická klinika SZU a UNB

Gastroenterologická klinika je prvou špecializovanou klinikou na diagnostiku a liečbu gastrointestinálnych ochorení na najvyššej úrovni na Slovensku. Od roku 1991, kedy bola klinika založená, slúži ako najvyššie konzultačné pracovisko pre lekárov a ich pacientov s najkomplikovanejšími gastrointestinálnymi ochoreniami pre celé Slovensko. Pracovisko poskytuje vysoký odborný a sociálny štandard tak pre pacientov, ako aj pre zdravotníkov, medikov a účastníkov postgraduálnych kurzov.
Klinika je súčasne aj školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity pre pregraduálne vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty a postgraduálne vzdelávanie gastroenterológov a endoskopické sestry. Pracovisko má k dispozícii veľkú kongresovú sálu s možnosťou organizovania odborných podujatí.
Štruktúra kliniky umožňuje riešenie gastroenterologických problémov tak u ambulantných, ako aj u hospitalizovaných pacientov. V súvislosti s tým sa klinika delí na dve hlavné časti: na endoskopickú a lôžkovú časť.

Endoskopické oddelenie kliniky
Endoskopická časť kliniky je umiestnená na 1. poschodí nemocnice. Na tomto oddelení sa nachádzajú jednotlivé pracoviská vyhradené na diagnostické a liečebné endoskopické výkony (gastroskopia, kolonoskopia, ERCP, PTC, USG, EUS a pracovisko terapeutickej endoskopie na výkon náročných endoskopických zákrokov). V tejto časti je aj gastroenterologicko-hepatologická ambulancia, centrum biologickej liečby nešpecifických črevných zápalov, centrum liečby vírusových hepatitíd a stredisko pre domácu parenterálnu výživu, ďalej denné miestnosti lekárov a sestier, pracovne prednostu a primára, sekretariát kliniky a knižnica.


Endoskopická pohotovosť
Nonstop 24 hod. urgentná pohotovosť na diagnostiku a urgentnú liečbu ochorení horného GITu (najmä zástava krvácania), peroperačná asistencia na chirurgickej sále pri lokalizácii krvácaní v celom GIT, peroperačné polypektómie v tenkom čreve.


Lôžkové oddelenie kliniky
Oddelenie je umiestnené na 2. poschodí nemocnice. Pozostáva sa z 12 postelí, 3  gastroenterologické lôžka má klinika vyhradené na JZS.

Keďže gastroenterologická klinika je jedinou špecializovanou klinikou na Slovensku, spektrum gastroenterologických diagnóz je oveľa širšie v porovnaní s bežnou internou klinikou. Rovnako tak aj závažnosť jednotlivých gastrointestinálnych ochorení a ich náročnosť na diagnostický a liečebný proces je neporovnateľne vyššia.
Najčastejšími diagnózami sú ochorenia žlčníka a žlčových ciest, nádory biliárneho systému a pankreasu, chronické pankreatitídy a ich komplikácie, chronické hepatitídy rôznej etiológie, cirhózy pečene s najrôznejšími komplikáciami a idiopatické zápalové ochorenia čreva hlavne Morbus Crohn a ulcerózna kolitída v tých najťažších formách. 


Pilotný projekt terapeutickej cielenej komunikácie pre pacientov aj pre samotných zdravotníkov

Gastroenterologická klinika SZU a UNB ako jediná svojho druhu na Slovensku, séria vzdelávacích materiálov, ktoré dostane pacient po príchode na kliniku. Prostredníctvom brožúr dostanú pacienti zrozumiteľne vysvetlenú ako prvú problematiku prevencie rakoviny hrubého čreva a konečníka. Tu si môžete stiahnúť:

  1. Úloha rastlinnej stravy v prevencii rakoviny hrubého čreva a konečníka
  2. Receptár príprava na kolonoskopiu

 

Gastroenterologická klinika SZU a UNB
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

Recepcia: 02/6867 2770
Sekretariát prednostky: 02/6867 2012
primár Endoskopického odd.: 02/6867 3566 
vedúca sestra Endoskopického odd.: 02/6867 2334
primárka Lôžkového odd.: 02/6867 2 3566
vedúca sestra Lôžkového odd.: 02/6867 3255, 02/6867 2801

 
Ambulancie
 
 
 
 

Poskytované služby

A. Výkony 
1. Endoskopická retrogádna cholangiopankreatikografia (ERCP) – jediné pracovisko v SR, ktoré robí ERCP denne, taktiež jediné pracovisko v SR, ktoré robí špecializované liečebné ERCP výkony na pankreatických vývodoch a slúži pre opakované alebo korekčné výkony pre ERCP pracoviská, na ktorých sa výkon nepodaril.
2. Perkutánna transhepatálna cholangiografia s vonkajšou drenážou žlčových ciest. 
3. Kapsulová enteroskopia.
4. Argón-plazma koagulácia. 
5. Dilatácia benígnych a malígnych stenóz v GIT.
6. Endoskopická ultrasonografia, pH-metria pažeráka, dychový test na diagnostiku infekcie Helicobacter pylori.
B. Činnosti
1. Konzultačné a referenčné gastroenterologické pracovisko pre celú SR s možnosťou konzultačných vyšetrení a hospitalizácie komplikovaných a náročných pacientov.
2. Výchovno-vzdelávacie gastroenterologickéa endoskopické centrum SZU pre vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty, lekárov v príprave na atestáciu z gastroenterológie, internej medicíny a chirurgie ako aj endoskopických sestier – jediné v SR.
3. Centrum pre indikáciu a aplikáciu biologickej liečby u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi (Crohnova choroba a ulcerózna kolitída) s ambulanciou zameranou aj na sledovanie týchto pacientov.
4. Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd typu B, C a D.
5. Centrum pre gravidné a dojčiace pacientky s nešpecifickými črevnými zápalmi.
6. Stredisko pre domácu parenterálnu výživu.
7. Koordinačné centrum aktivít týkajúcich sa Národného programu pre skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku.
Zoznam diagnostických a terapeutických metód na endoskopickom oddelení kliniky:
Gastroskopia a výkony, ktoré na ňu nadväzujú:
- biopsie,
- polypektómie,
- sklerotizácie a ligácie varixov, 
- hemostáza krvácajúcich ciev,
- APC koagulácia,
- dilatácia stenóz pažeráka bužiami,
- balónková dilatácia stenóz pažeráka a duodena,
- - zavádzanie nazogastrických sond,
- zavádzanie PEG,
- extrakacia cudzích telies.
Kolonoskopia a nadväzujúce výkony:
- biopsie,
- polypektomie,
- hemostáza krvácajúcich ciev,
- dilatácie stenóz kolonu balónikmi,
- APC koagulácia,
- zavádzanie selfexpandibilných stentov,
- extrakcia cudzích telies. 
Kapsulová endoskopia:
- diagnostika patologických procesov na sliznici tráviaceho traktu pomocou endokapsuly, 
- sonografia,
- diagnostika pomocou abdominálnej sonografie, 
- endosonografia,
- diagnostika slizničných a podslizničných lézií v pažeráku, žalúdku, duodene a dostupných štruktúr pankreasu a žlčových ciest, 
- dychový test, 
- diagnostika prítomnosti infekcie Helicobacter pylori v dychu, 
- pH-metria pažeráka (zisťovanie pH v pažeráku pomocou špeciálnej sondy).
RTG
Diagnostické ERCP, terapeutické ERCP (papilosfinkterotomia, precut, dilatácia stenóz, biopsia z patol. útvarov, zavádzanie biliárnych a pankreatických stentov, zavádzanie metalických stentov do žlčových ciest, extrakcie konkrementov zo žlčových a pankreatických ciest).
PTC- diagnostické, PTC terapeutické (dilatácia stenóz, zavádzanie vonkajších drenáží, zavádzanie kombinovaných drenáží, zavádzanie selfexpandibilných stentov).
Náročné dilatácie benígnych a malígnych stenóz pažeráka, duodena, kolonu pod RTG kontrolou, zavádzanie selfexpandibilných stentov pod RTG kontrolou do pažeráka a kolonu.
Liečba achalázie kardie balónkovou dilatáciou pod RTG kontrolou.
Biopsie pečene pod RTG a sonografickou kontrolou.
Punkcie pseudocýst pankreatického pôvodu – gastrocystostómiou pod RTG kontrolou, endoskopické zavádzanie cievky na enteroklýzu.

 

späť