I. neurologická klinika LF UK a UNB

I. neurologická klinika LFUK a UNB je najstaršou neurologickou klinikou na Slovensku. Hneď po založení Univerzity Komenského v roku 1919 vtedy ešte Neuropsychiatrická klinika bola jednou z 9 kliník, ktoré položili základy novej lekárskej fakulty. Jej prvým prednostom bol profesor Zdeněk Mysliveček. V roku 1950 sa neuropsychiatria rozdelila na dva odbory a prvým prednostom samostatnej neurologickej kliniky sa stal profesor Jozef Černáček, ktorý bol autorom vynikajúcej a nadčasovej učebnice Neurologická propedeutika. Na I. neurologickej klinike boli položené základy slovenskej neurológie a odtiaľto vyšli aj najvýznamnejší neurológovia Slovenska. V súčasnosti po významných rekonštrukčných prácach I. neurologická klinika poskytuje najvyššie a najkvalitnejšie služby v odbore neurológia. Klinika sa radí medzi najvýznamnejšie vedecké pracoviská Univerzity Komenského Bratislava a získala štatút Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody v rámci operačného programu EÚ. Poskytuje pregraduálnu a postgraduálnu výučbu vrátane III. stupňa vysokoškolského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku.

Ústavná starostlivosť: 

Celkový počet lôžok 64 lôžok z toho:
Jednotka intenzívnej starostlivosti 9 lôžok
Spánkové centrum 4 lôžka.

V ústavnej starostlivosti sa klinika zaoberá najmä diagnostikou a liečbou:
- cerebrovaskulárne ochorenia,
- demyelinizačné ochorenia,
- záchvatové ochorenia,
- neuromuskulárne ochorenia,
- degeneratívne ochorenia nervového systému,
- poruchy periférneho nervového systému,
- vertebrogénne ochorenia,
- nádorové ochorení nervového systému
- poruchy spánku

I. neurologická klinika LFUK a UNB

Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
Bratislava
813 69


telefón:              
sekretariát kliniky:    +421-(0)2-57290452
fax:                        +421-(0)2-52967169
mail:                       neurologia@sm.unb.sk
ambulancia kliniky:    +421-(0)2-57290297
centrála nemocnice:   +421-(0)2-57290111
Lôžková časť: 02/57290 448, 787, 273, 272, 406
JIS: 02/57290 882, 438
Centrum pre diagnostiku a liečbu porúch spánku: 02/57290 440

 

 

Laboratóriá

 
Ultrasonografia                    doc. MUDr. Pancák Jaroslav, PhD.
Tel. 02 57290 101              MUDr. Unčovská Eva
                                          MUDr. Wágnerová Helena
                                          MUDr. Škultéty Szárazová Andrea, PhD.
                                          MUDr. Jakušová Miroslava
 
Elektroencefalografia           doc. MUDr. Kollár Branislav, PhD.
Tel. 02 57290 147              MUDr. Klobučníková Katarína, PhD.
                                          MUDr. Thurzová, Jana, PhD.
                                          MUDr. Čarnická Zuzana, PhD.
 
Elektromyografia                 MUDr. Goldenberg Zoltán, PhD.
Tel. 02 57290 606              MUDr. Volaříková Viera, PhD.
MUDr. Nový Matej
                                     
Evokované potenciály          MUDr. Kondáš Marián, PhD.
Tel. 02 57290 134              MUDr. Šiška Pavol
 
Videonystagmografia           MUDr. Šiška Pavol
Tel. 02 57290 134              MUDr. Škultéty Szárazová, PhD.
 
Videoelektroencefalografia    doc. MUDr. Kollár Branislav, PhD.
Tel. 02 57290 147               MUDr. Klobučníková Katarína, PhD.
 
Likvorológia                          Ing. Ondrkalová Marta
Tel. 02 57290 400
        
Hemoreológia                      prof. MUDr. Turčáni Peter, PhD.
Tel. 02 57290 146
späť