I. neurologická klinika LF UK a UNB

I. neurologická klinika LF UK a UNB je najstaršou neurologickou klinikou na Slovensku. Hneď po založení Univerzity Komenského v roku 1919 vtedy ešte Neuropsychiatrická klinika bola jednou z 9 kliník, ktoré položili základy novej lekárskej fakulty. Jej prvým prednostom bol profesor Zdeněk Mysliveček. V roku 1950 sa neuropsychiatria rozdelila na dva odbory a prvým prednostom samostatnej neurologickej kliniky sa stal profesor Jozef Černáček, ktorý bol autorom vynikajúcej a nadčasovej učebnice Neurologická propedeutika. Na I. neurologickej klinike boli položené základy slovenskej neurológie a odtiaľto vyšli aj najvýznamnejší neurológovia Slovenska. V súčasnosti po významných rekonštrukčných prácach I. neurologická klinika poskytuje najvyššie a najkvalitnejšie služby v odbore neurológia. Klinika sa radí medzi najvýznamnejšie vedecké pracoviská Univerzity Komenského Bratislava a získala štatút Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody v rámci operačného programu EÚ. Poskytuje pregraduálnu a postgraduálnu výučbu vrátane III. stupňa vysokoškolského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku.


Ústavná starostlivosť: 

Celkový počet lôžok 58 lôžok z toho:
Jednotka intenzívnej starostlivosti 9 lôžok
Spánkové centrum 4 lôžka.

V ústavnej starostlivosti sa klinika zaoberá najmä diagnostikou a liečbou:
- cerebrovaskulárne ochorenia,
- demyelinizačné ochorenia,
- záchvatové ochorenia,
- neuromuskulárne ochorenia,
- degeneratívne ochorenia nervového systému,
- poruchy periférneho nervového systému,
- vertebrogénne ochorenia,
- nádorové ochorení nervového systému
- poruchy spánku

Aambulancie:

Príjmová a konzultačná ambulancia
Centrum pre demyelinizačné ochorenia
Logopedická ambulancia
Psychologická ambulancia
Ústavná pohotovostná služba

I. neurologická klinika LF UK a UNB
Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

Sekretariát kliniky
Telefón: 02/ 57290 452
Fax: 02/ 5296 7169
Mail: neurologia@sm.unb.sk

Jednotka intenzívnej starostlivosti
Telefón lekári: 02/ 57290 882
Telefón sestry: 02/ 57290 488

Oddelenie všeobecnej neurológie
Telefón: 02/ 57290 787, 273, 272, 406, 448

Centrum pre diagnostiku a liečbu spánkových ochorení
Telefón: 02/ 57290 440

Ambulancie

Príjmová a konzultačná ambulancia
Telefón: 02/ 57290 297
Lekári: Všetci lekári kliniky podľa zaradenia
Sestra: Podľa rozpisu služieb

Centrum pre demyelinizačné ochorenia:
Telefón: 02/ 57290 213
Lekári: MUDr. Čopíková-Cudráková Daniela
MUDr. Megová Andrea
Sestra: Bc. Kellerová Katarína

Logopedická ambulancia:
Telefón: 02/ 57290 349
Logopéd: Mgr. Malík Martin, PhD.

Psychologická ambulancia:
Telefón:  
Psychológovia: Mgr. Štefucová Hana
Mgr. Varga Doležalová Monika (aktuálne MD)Laboratóriá

Ultrasonografia:
Telefón: 02/ 57290 101
Lekári: doc. MUDr. Pancák Jaroslav, PhD.
MUDr. Wágnerová Helena, MPH
MUDr. Škultéty Szárazová Andrea, PhD.
MUDr. Siváková Monika, PhD.
MUDr. Jakušová Miroslava (aktuálne MD)
Sestra: Mgr. Brnušáková Dana, MPH

Elektroencefalografia:
Telefón: 02/ 57290 147
Lekári: prof. MUDr. Kollár Branislav, PhD., MPH
MUDr. Klobučníková Katarína, PhD.
Sestra: Macková Anna

Elektromyografia:
Telefón: 02/ 57290 606
Lekári: MUDr. Goldenberg Zoltán, PhD.
MUDr. Szabó Jozef, PhD.
MUDr. Machalová Eva
Sestra: Pastoreková-Habárová Veronika

Evokované potenciály:
Telefón: 02/ 57290 134
Lekár: MUDr. Kondáš Marián, PhD.
Sestra: Blehová Blanka

Videonystagmografia:
Telefón: 02/ 57290 134
Lekári: MUDr. Štofko Juraj, PhD., MBA, MPH
MUDr. Škultéty SzárazováAndrea, PhD.
MUDr. Compeľová Martina
Sestra: Blehová Blanka

Telefón:
Lekári: Sestra: Likvorológia:
Telefón: 02/ 57290 400
Chemický inžinier: Ing. Ondrkalová Marta
späť