Kde a ako platiť


Jednotlivé referáty platených služieb okrem pracoviska v ŠGN PB pracujú v 24-hodinovej prevádzke:
 

Nemocnica Ružinov

- platby za výkony v ambulantnej sfére: nemocničná poliklinika, vestibul, č. dverí 65, 
- ostatné platby: pokladňa na Centrálnom prijímacom oddelení, prízemie nemocnice.  
 Kontakt: 02/48234 302/-104, demovicova@ru.unb.sk
 

Nemocnica  sv. Cyrila a Metoda

- pokladňa na Centrálnom prijímacom oddelení, -1 poschodie nemocnice
Kontakt: 02/6867 2880, rps@pe.unb.sk          
 

Nemocnica akad. L. Dérera

- platby v čase od 7: 00 do 15: 30 vo vestibule nemocnice,
- platby v čase 15: 30 do 7: 00 v pokladni na Centrálnom prijímacom oddelení, -1 poschodie nemocnice
Kontakt: 02/5954 2825/-2820 alebo popoludní a v noci -2441, platene@kr.unb.sk
 

Nemocnica Staré Mesto   

-  pokladňa je na prízemí v budove na pravej strane od vstupu do areálu
Kontakt: 02/5729 0128, platene.sluzby@sm.unb.sk
 

ŠGN Podunajské Biskupice

- pokladňa je na prízemí v pavilóne E, vľavo od vstupu do areálu
Kontakt: 0918379678, mraz@pb.unb.sk
 

 
Každá platená služba sa hradí vopred a to buď formou zálohy (nadštandardná izba, ambulantné vyšetrenia na vlastnú žiadosť, sprievodná osoba  a pod.) alebo celou sumou služba, kde je suma jednoznačná  (výber operatéra, pôrodníka, PEDA, osoba pri pôrode, USG snímky plodu, FRO výkony a pod.)  Po uskutočnení služby v prípadoch kedy bola zložená záloha, prípadne po skompletizovaní záverečného účtu, pacient prichádza znova do pokladne k celkovému vyúčtovaniu. 
 
Na referátoch platených služieb (okrem nemocnice ŠGN PB)  sa  dá platiť  aj platobnou kartou. 

Akceptované platobné karty sú:
Master card
Master card electronic
Maestro
Diners Club
Visa
Visa electron
V-pay
JCB
 
 
Poplatok sa vracia celý v prípadoch neposkytnutia služby, alebo jeho časť  v prípade nevyčerpania celého objemu služby. O všetkých možnostiach dostane pacient informácie už pri úhrade danej služby. 
Pri vrátení za výber pôrodníka a operatéra je potrebné spísať „odstúpenie od zmluvy“.
V prípade neposkytnutia celej služby je potrebné mať túto skutočnosť potvrdenú podpisom a pečiatkou lekára na pokladničnom doklade, resp. faktúre, ktorou pacient službu uhradil.
 
Upozornenie: Pri platbe za PEDA je potrebné najprv absolvovať pohovor s anestéziológom a do pokladne prísť už s vypísaným dokladom z anestéziologickej ambulancie „Súhlas s vykonaním pôrodnej analgézie“. 
Pri platbe za výber pôrodníka, operatéra alebo lekára v asistovanej reprodukcii musí byť najprv podpísaná zmluva s konkrétnym lekárom.