Som samoplatca

Samoplatca je ten, kto nie je poistencom  zdravotnej poisťovne, alebo požaduje zdravotné výkony nad rámec verejného zdravotného poistenia, alebo čerpá nadštandardné služby. Pred samotným vyšetrením, hospitalizáciou a pod., pokiaľ sa nejedná o akútnu starostlivosť a pacient je schopný sa dostaviť na referát platených služieb, je povinný zložiť zálohu na referáte platených služieb, kde je pacient informovaný o ďalších postupoch a spôsoboch vyúčtovania.