Poplatok zo zákona za pobyt sprievodnej osoby

V  prípade, kedy je vzhľadom na zdravotný stav pobyt blízkej osoby žiaduci, platí sprievodná osoba zákonný poplatok vo výške 3,30€/deň.
 

Poplatok sa hradí v súlade so zákonom 577/2004 Z.z. a nariadenia vlády 722/2004 v platnom znení.
Viac v časti Pacienti a návštevníci – Hospitalizovaný pacient.