Veľká vďaka pre JIS na Klinike geriatrie LF UK a UNB, Nem. akad. L. Dérera


Obsah:
Chcel by som sa zo srdca poďakovať pani primárke Jánošiovej a pani MUDr. Májekovej ako i ostatným lekárkam na jednotke JIS na Klinike geriatrie LF UK a UNB . Taktiež by som sa chcel poďakovať sestričkám Svetlanke, Peťke, Katke a Janke ktoré pracujú na JIS-Geriatria. Vaša profesionálna a obetavá starostlivosť počas môjho pobytu na JIS 6.-10.1.2017 mi pomohli vrátiť sa do bežného života po srdcových ťažkostiach, ktoré ma postihli. Veľmi Vám ďakujem a prajem Vám dobré zdravie a veľa radosti v osobnom a aj pracovnom živote. S úctou,
Vladimír K.