Chirurgovia z Kramárov predĺžili žene život, mohla ešte stretnúť syna


Obsah:V uplynulých dňoch sme si pripomenuli výročie úmrtia našej mamy a svokry p. Antónie T. a zistili sme, že poďakovanie, ktoré sme chceli poslať pred rokom, sme nakoniec v záplave iných povinností neposlali. Chceli by sme to preto napraviť, dúfam, že aspoň niektorí z menovaných u Vás ešte pracujú a tieto slová sa k nim dostanú.
V prvom rade by som sa v mene našej rodiny chcela poďakovať pracovníkom Chrurgickej kliniky SZU a UNB Nemocnice akad. L. Dérera za starostlivosť, ktorú preukázali našej mame a svokre pani Antónii T. Menovite by som chcela poďakovať lekárom za ich správne rozhodnutia: MUDr. Longauerovej, ktorá z pohotovosti p. Tiňovú hneď hospitalizovala a zariadila potrebné vyšetrenia, p. primárovi MUDr. Hladíkovi, ktorý pochopil, že pacientka v pokročilom štádiu Alzheimera bude ľahšie znášať pobyt v nemocnici ak pri nej bude niekto z rodiny a umožnil nám byť pri nej 24 hodín denne počas prvých dní hospitalizácie a MUDr. Kulíškovi, ktorý rozhodol a vykonal akútnu operáciu v nedeľu 15.5.2016. MUDr. Kulíškovi ďakujeme tiež za jeho trpezlivý a chápavý prístup k nám, keď nám dopodrobna vysvetlil dôvody zákroku, priebeh operácie a aj riziká s ňou spojené. Od začiatku sme si uvedomovali, že situácia je veľmi vážna a operácia pravdepodobne predĺžila život našej mamy iba o niekoľko dní. Tieto dni však umožnili, aby sa ešte stretla so svojím synom, ktorý žije dlhodobo vo Veľkej Británii. Poďakovať by sme sa chceli tiež sestričkám a ostatnému personálu z oboch oddelení Chirurgickej kliniky, ktorí sa ku nám všetkým správali veľmi ústretovo a starostlivo.
S pozdravom,
Mária T.