Dermatologička Prof. Šimaljaková zo Starého Mesta sa stará o pacientov veľmi svedomito


Obsah:V súčasnosti často rezonujú negatívne ohlasy na prácu zdravotníkov. Ja však chcem obrátiť pozornosť na tých, ktorým chcem vysloviť úprimné poďakovanie a spokojnosť s ich svedomitou prácou. Ľudia o nich málo píšu, lebo si povedia „veď to tak má byť“. No realita býva rôzna. Sú napríklad lekári, ktorí si plnia iba svoju povinnosť, ale sú aj takí, ktorí urobia pre pacienta ďaleko viac. A práve o takejto mojej skúsenosti Vám chcem napísať. 
Som 6 rokov pacientov prof. MUDr. Márie Šimaljakovej, PhD, MHA, prednostky Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB – Nemocnica Staré Mesto. Som dôchodkyňa a nie som žiadna VIP pacientka, ale taký prístup, aký má pani prednostka ku mne i k ďalším pacientom, som za dlhé roky v bratislavských nemocniciach nezaznamenala. 
Neprináleží mi hodnotiť jej odbornosť, tá je bezpochyby na vysokej úrovni, ale jej záujem o pacienta, hlboko ľudský prístup, pomoc či rada pri zdravotných problémoch vysoko prevyšuje mnohých lekárov. Podrobne sleduje nielen výsledky vyšetrení na dermatológii, ale aj výsledky a lekárske správy od ďalších odborných lekárov. Pacientovi detailne vysvetlí prínos navrhovanej liečby. Ak sa stane, že pacient má i iné zdravotné problémy, ktoré priamo nesúvisia s dermatológiou a nevie si rady, odporučí mu postup, resp. odošle na príslušné pracovisko. Pri návšteve pacientov všetko prebieha hladko, bez chaosu, bez nervozity. Dokumentácia býva vždy perfektne pripravená, proces ordinácie nie je ničím rušený.
Kiežby zdravotníctvo malo takých príkladných ľudí stále viac. 
P.S.: Vďaka aj za to, že vôbec existujú dermatologické kliniky, ktoré zbavia ľudí nepríjemných pohľadov, odevom skrývajúcich každý kúsok pokožky, pocit hanby chodiť do spoločnosti a prinavrátia človeku chuť do života.
Mgr. Darina D.
Pezinok