Informácie z UNB

Vyhlásenie výberových konaní na prednostov

Univerzitná nemocnica Bratislava vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkčných miest prednostov týchto kliník: IV. chirurgická klinika LF UK a UNB Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB Ústav lekárskej biológie…

zobraziť viac

Obmedzenie návštev od 21.11.2023

Vzhľadom na aktuálne sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu v Univerzitnej nemocnici Bratislava a v Bratislavskom kraji sme museli pristúpiť k obmedzeniu návštev od 21.11.2023. Výnimku pre návštevu môže udeliť prednosta alebo primár oddelenia a to iba vo výnimočných prípadoch.

zobraziť viac

Univerzitná nemocnica Bratislava spustila očkovanie detí

Univerzitná nemocnica Bratislava včerajším dňom (13.11.2023) spustila očkovanie detí od 12 do 17 rokov proti ochoreniu COVID -19. Naši zdravotníci očkujú deti každý utorok a štvrtok výhradne v očkovacom centre v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Je potrebná registrácia cez stránku korona…

zobraziť viac

Vyhlásenie výberových konaní na prednostov

Univerzitná nemocnica Bratislava vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkčných miest prednostov týchto kliník: I.chirurgická klinika LF UK a UNB II.ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB Klinika oftalmológie LF UK a UNB IV.interná klinika LF UK a UNB Klinika pneumológie a ftizeo…

zobraziť viac

OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE

Proti chrípke očkujeme verejnosť každý deň v čase 13:00 – 14:00. Na očkovanie sa treba objednať: -        telefonicky v čase 14:00-14:30 na tel. č. 02/5954-2450, -        alebo osobne – priamo v očkovacom centre. Očkovacie centrum sa nachádza v Poliklinike Nem. akad. L. Dérera na Kram…

zobraziť viac

Vyhlásenie výberových konaní na prednostov

Univerzitná nemocnica Bratislava vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkčných miest prednostov týchto kliník: Dermatologická klinika LF UK a UNB I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny II.Neurologická klinika LF UK a UNB Klinika nefrológie a trans…

zobraziť viac

Vyhlásenie výberových konaní

Univerzitná nemocnica Bratislava a Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasujú výberové konania na obsadenie: Funkčné miesto prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK UNB (PDF) Funkčné…

zobraziť viac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »