Informácie z UNB

Obmedzenie parkovania pred zimným štadiónom V.Dzurillu

Od 23.5.2020 bude z dôvodu výstavby heliportu v nemocnici v Ružinove a vjazdu ťažkej techniky obmedzené parkovanie pred zimným štadiónom Vladimíra Dzurillu. Prosíme všetkých zamestnancov nemocnice, pacientov a návštevníkov nemocnice, aby v týchto priestoroch neparkovali. Toto obmedzenie parkovan…

zobraziť viac

Dočasné presťahovanie logopedickej ambulancie v Ružinove

Logopedická ambulancia je dočasne presťahovaná na  prízemie oddelenia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v monobloku, č.d. 9 Rázštepovej poradne KPCH PhDr. Zuzana Oravkinová, PhD., Ordinačné hodiny: 8,00 – 14,00 (okrem stredy) Objednávanie telefonicky: - klapka 02/48234729 - mo…

zobraziť viac

Výnimky zo zákazu návštev a povolenie prítomnej osoby pri pôrode

Na základe Odporúčania pre  sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, ktoré zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 11.5.2020 (č. OE/3976/92429/2020) pristúpila U…

zobraziť viac

Zrýchlený vstup pacientov do polikliniky v Ružinove

Pacienti, ktorí na vyšetrenie v Poliklinike UNB v Ružinove prídu už s doma vyplneným Čestným vyhlásením pacienta, budú na vyšetrenie vpustení v zrýchlenom režime. Na vstupe budú vytvorené dva koridory, z ktorých jeden bude slúžiť pre pacientov s vyplneným čestným prehlásením a druhý bude pre paci…

zobraziť viac

Dočasné presťahovanie ambulancií v nemocnici v Ružinove

Imunologická ambulancia MUDr. Novosadovej z Kliniky pneumológie a ftizeológie je presťahovaná do priestorov suterénu polikliniky č. dverí 48/1. Ambulancia cystickej fibrózy sa presťahovala na prízemie polikliniky č. dverí 37A, ordinačné hodiny: denne od 9:00 – 12:00. Konziliárna pľúcna ambu…

zobraziť viac

Opatrenia v poliklinike UNB v Ružinove

Od 06.04.2020 je otvorená poliklinika v obmedzenom režime. Vzhľadom k aktuálnej situácii boli prijaté prísne bezpečnostné opatrenia a všetci pacienti sú povinní pred vstupom do budovy prechádzať cez filter. Opatrenia sú v platnosti do odvolania. Pacientov, ktorí prichádzajú na vyšetrenie do polik…

zobraziť viac

Dočasné presťahovanie ambulancií v Ružinove

Ambulancia chirurgie ruky je dočasne presťahovaná do nemocničnej polikliniky na I.poschodí v priestoroch urologických ambulancií č.dverí 132. Ambulancia plastickej chirurgie dospelých je presťahovaná na I.poschodí nemocničnej polikliniky č. dverí 99.

zobraziť viac

Zrušené výkony asistovanej reprodukcie

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou prerušujeme všetky výkony asistovanej reprodukcie na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici až do odvolania.

zobraziť viac

Nové opatrenia v našej nemocnici

Univerzitná nemocnica Bratislava robí všetky potrebné opatrenia, aby bola pripravená na nárast osôb s podozrením na výskyt COVID-19, ale aj na potvrdených pacientov, ktorých zdravotný stav si bude vyžadovať zvýšenú lekársku starostlivosť a hospitalizáciu. V Univerzitnej nemocnici Bratislava sme …

zobraziť viac

« 1 2 3 4 5 »