Informácie z UNB

Návštevy pacientov sú opäť povolené

Návštevy u hospitalizovaných pacientov sú povolené denne v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. Na klinike/oddelení, kde je hospitalizovaný pacient s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením na COVID-19, sú návštevy naďalej zakázané.

zobraziť viac

Vyhlásenie výberových konaní na prednostov Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU, UNB a I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU, UNB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkčného miesta prednostu na Klinike pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU, UNB v Nemocnici akad. L. Dérera. Výberové konanie na prednostu Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU, UNB Vyhlásenie výberového konania…

zobraziť viac

Prechod hlásenia o narodení dieťaťa do elektronickej formy

V súvislosti s implementáciou 3. vlny opatrení proti byrokracii boli do praxe uvedené funkcionality týkajúce sa životnej situácie narodenia dieťaťa, ktoré prinášajú zjednodušenie pre rodičov dieťaťa a tiež pre lekárov, elektronizácia hlásenia o narodení, zápis potvrdenia pre príspevok pri naroden…

zobraziť viac

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »