Informácie z UNB

Obmedzenie návštev v Nemocnici Ružinov

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sú obmedzené návštevy v Nemocnici Ružinov a to na nasledujúcich pracoviskách: Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Klinika hrudníkovej chirurgie, Klinika chirurgie, Interná klinika, Klinika pneumológie a ftizeológie I, Klinika pneumológie a f…

zobraziť viac

Ako sa objednať na COVID test / How to appoint for a COVID test

Najjednoduchší spôsob je stiahnuť si bezplatnú aplikáciu „Moje ezdravie“ do mobilného telefónu. V aplikácii, ktorá je produktom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), klient vyplní potrebné údaje a následne ho bude kontaktovať pracovník Call centra NCZI. Systém mu vygeneruje termín od…

zobraziť viac

Obmedzenie parkovania pred zimným štadiónom V.Dzurillu

Od 23.5.2020 bude z dôvodu výstavby heliportu v nemocnici v Ružinove a vjazdu ťažkej techniky obmedzené parkovanie pred zimným štadiónom Vladimíra Dzurillu. Prosíme všetkých zamestnancov nemocnice, pacientov a návštevníkov nemocnice, aby v týchto priestoroch neparkovali. Toto obmedzenie parkovan…

zobraziť viac

Dočasné presťahovanie logopedickej ambulancie v Ružinove

Logopedická ambulancia je dočasne presťahovaná na  prízemie oddelenia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v monobloku, č.d. 9 Rázštepovej poradne KPCH PhDr. Zuzana Oravkinová, PhD., Ordinačné hodiny: 8,00 – 14,00 (okrem stredy) Objednávanie telefonicky: - klapka 02/48234729 - mo…

zobraziť viac

Výnimky zo zákazu návštev a povolenie prítomnej osoby pri pôrode

Na základe Odporúčania pre  sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, ktoré zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 11.5.2020 (č. OE/3976/92429/2020) pristúpila U…

zobraziť viac

Zrýchlený vstup pacientov do polikliniky v Ružinove

Pacienti, ktorí na vyšetrenie v Poliklinike UNB v Ružinove prídu už s doma vyplneným Čestným vyhlásením pacienta, budú na vyšetrenie vpustení v zrýchlenom režime. Na vstupe budú vytvorené dva koridory, z ktorých jeden bude slúžiť pre pacientov s vyplneným čestným prehlásením a druhý bude pre paci…

zobraziť viac

Dočasné presťahovanie ambulancií v nemocnici v Ružinove

Imunologická ambulancia MUDr. Novosadovej z Kliniky pneumológie a ftizeológie je presťahovaná do priestorov suterénu polikliniky č. dverí 48/1. Ambulancia cystickej fibrózy sa presťahovala na prízemie polikliniky č. dverí 37A, ordinačné hodiny: denne od 9:00 – 12:00. Konziliárna pľúcna ambu…

zobraziť viac

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »