Kvalita a milý personál na klinike hematológie na Antolskej


Obsah:Chcela by som sa týmto veľmi pekne poďakovať za liečbu nášho vnuka Dušana Z., ktorý bol hospitalizovaný na Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v január 2017. Milý personál a liečba na úrovni. Ďakujeme aj v jeho mene.
Jana O.