Na Urologickom odd. v Petržalke sa vzorne starajú o pacientov


Obsah:Dovoľte mi, aby som vyjadril poďakovanie v mene mojej 80-ročnej matky Dr. Oľgy Drobnej, ktorá bola hospitalizovaná v čase od 27.01.2017 do 15.02.2017 a od 08.04.2017 do 27.04.2017 na vašom Urologickom oddelení v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. 
V čase, keď je zdravotníctvo zo všetkých strán kritizované za nedostatočné služby - málo špecialistov a zdravotníckeho personálu, únik mladých lekárov do zahraničia, malé alebo žiadne investície do obnovy budov, nového moderného zariadenia, atď. je Urologické oddelenie pod vedením primára MUDr. Borisa Kollárika, FEBU, príkladom ako aj za týchto podmienok možno poskytovať vzornú starostlivosť o pacientov.
Tím mladých lekárov a zdravotníckeho personálu pod vedením vrchnej sestry sa venovali svojim pacientom 24-hodín denne. Chcem zdôrazniť, že tu nešlo len o ,,techniku" konkrétneho lekárskeho zákroku, ale dôležité bolo sprievodné láskavé a povzbudzujúce slovo...
Pravidelne som navštevoval (spolu so sestrou) našu matku, preto toto konštatovanie nie je jednorazové alebo náhodné.
Zohľadnite prosím prácu tímu Urologickej kliniky a želám rovnako pozitívne hodnotenie aj ostatných pracovísk Nemocnice sv. Cyrila a Metoda.
ĎAKUJEM!
S pozdravom
Ing. Martin D.