Oceňujem prístup MUDr. Zemanovej z I. chir. kl. na Mickiewiczovej


Obsah:Touto cestou by som sa chcel poďakovať a vyzdvihnúť prístup pani doktorky MUDr. Márie Zemanovej a jej kolektívu za príkladnú opateru, ktorá mi bola poskytnutá na chirurgickej ambulancii v Nemocnici Staré Mesto. Pani doktorka bola vždy nápomocná, niekedy som mal pocit, že aj na úkor svojho voľného času a hlavne čo oceňujem najviac, stále prišla pozitívne naladená a neprenášala množstvo práce počas 24-hodinovej služby na pacientov. 
Prosím, vytvárajme pre týchto našich mladých lekárov také prostredie, aby nemuseli utekať za lepšími podmienkami do zahraničia, ako je to bohužiaľ u nás bežnou praxou. A vážme si ich prácu, ktorú pre nás robia. 
Ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEM patrí pani doktorke a celému kolektívu!
S pozdravom
Milan V.