Očná klinika SZU a UNB

Očná klinika SZU a UNB je špičkovým diagnostickým a chirurgickým pracoviskom očných ochorení, ktoré poskytuje kompletnú ambulantnú a ústavnú oftalmologickú starostlivosť pre pacientov všetkých vekových kategórií. Väčšinu pacientov Očnej kliniky SZU a UNB tvoria obyvatelia Petržalky, ako aj obyvatelia ostatných mestských častí Bratislavy a jej okolia. Nezanedbateľnú časť z celkového počtu ošetrených pacientov však tvoria i pacienti z iných slovenských miest a obcí. Väčšina operačných zákrokov je realizovaná formou jednodňovej chirurgie, preto je lôžková časť Očnej kliniky SZU a UNB zredukovaná a slúži pre pacientov s akútnymi stavmi, závažnými úrazmi oka, či s komplikovanými očnými nálezmi. Skúsený tím očných chirurgov pod vedením prof. MUDr. Petra Kolářa PhD., s viac ako dvadsaťročnou praxou, je garanciou vysokej odbornosti a zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni.
 
Portfólio služieb
Očná klinika SZU a UNB poskytuje komplexnú oftalmologickú starostlivosť, ktorá zahŕňa aj množstvo špecializovaných výkonov, medzi ktoré patria:
- operácia katarakty (sivého zákalu)
- operácie sietnicových ochorení vrátane operácií odlúpenej sietnice, očných komplikácií diabetu (cukrovky), makulárnej diery a epiretinálnych membrán, sietnicových komplikácií úrazov oka
- transplantácie rohovky a amniových membrán
- laserová liečba očných komplikácii diabetes mellitus, ochorení sietnice a cirkulačných porúch
- farmakologická liečba chorôb makuly (vekom podmienená degenerácia makuly, diabetický makulárny edém, edém pri retinálnej venóznej oklúzii)
- diagnostika a liečba vnútroočných nádorov, glaukómu a rohovkových ochorení
- refrakčná chirurgia
- diagnostika a cielená liečba uveitíd, vrátane maskujúcich syndrómov
- diagnostika porúch zrakovej dráhy
- riešenie orbitálnych expanzií, endokrinnej orbitopatie a stavov po popálení, či poleptaní oka s multidisciplinárnou spoluprácou
- operácie očných mihalníc a adnex
 
Významnú časť činnosti kliniky tvorí mikrochirurgia oka, zameraná na operácie sivého zákalu, sietnice, glaukómu, transplantácie rohovky, ako aj refrakčné operácie. Medzi operačnými zákrokmi v rámci jednodňovej chirurgie dominujú operácie sivého zákalu s implantáciou najmodernejších asférických a torických umelých vnútroočných šošoviek. Lekári na Očnej klinike SZU a UNB implantujú tiež moderné trifokálne šošovky, ktoré nie sú hradené poisťovňou v plnej výške, avšak zabezpečujú pacientom pooperačné videnie bez potreby nosenia okuliarov do diaľky aj do blízka, s maximálnou presnosťou vďaka použitiu perioperačného navigačného systému.
Ambulantnú časť Očnej kliniky SZU a UNB tvorí klinická, glaukómová, uveálna, rohovková a refrakčná ambulancia, neurooftalmologická, onkologická, ultrazvuková ambulancia, cievna a laserová ambulancia, vitreoretinálna ambulancia.
Pri Očnej klinike SZU a UNB je zriadená Rohovková banka, ktorá dodáva biologický materiál (rohovky a skléry), pre účely transplantológie, nielen pre samotnú Očnú kliniku SZU a UNB, ale i pre kliniky a očné oddelenia po celom Slovensku.


Vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť
Očná klinika SZU a UNB je jedným z akreditovaných pracovísk na vykonávanie špecializačnej prípravy a skúšky z oftalmológie pre lekárov nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. V odbore  CPČ mikrochirurgia oka je Očná klinika SZU a UNB jediným školiacim pracoviskom na Slovensku. Od roku 2006 sa na Očnej klinike SZU a UNB vykonáva tiež výučba v odbore Oftalmológia pre študentov všeobecného a zubného lekárstva LF SZU.
Vedecko-výskumná a publikačná činnosť kliniky je zameraná najmä na zavádzanie najnovších operačných postupov a vykonávanie klinických štúdií, s prezentáciou výsledkov na domácich a medzinárodných odborných podujatiach ale i v periodikách.


Diagnostické a terapeutické možnosti Očnej kliniky SZU a UNB

Ochorenia sivého zákalu
- diagnostika sivého zákalu
- chirurgická liečba sivého zákalu najnovšími operačnými technikami, s implantáciou najmodernejších vnútroočných šošoviek
- liečba sekundárnej katarakty YAG laserom, pulírovaním zadného puzdra šošovky, alebo pars plana kapsulektómiou
 
Ochorenia sietnice
- diagnostika cievnych ochorení sietnice (vekom podmienená degenerácia makuly, stavy spojené s uzáverom ciev sietnice, ochorenia cievovky) pomocou fluoresceínovej angiografie, či optickej koherentnej tomografie
- chirurgická liečba ochorení sietnice najnovšími technikami (odlúčenie sietnice, očné úrazy, vnútroočné zápaly, idiopatické makulárne diery, epimakulárne membrány, komplikácie diabetes mellitus a iné)
- liečba sietnicových ochorení intravitreálnou aplikáciou anti – VEGF látok
- laserová liečba sietnicových ochorení (argónový, diódový laser)
 
Glaukóm
- diagnostika glaukómu, vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom
- konzervatívna a chirurgická liečba glaukómu špecializovaná na filtračné operácie, operácie s použitím očných implantátov
- vyšetrenie terča zrakového nervu laser-skenovacím systémom (HRT III, OCT)
- vyšetrenie predného segmentu oka laser-skenovacím systémom (OCT pachymetria, veľkosť dúhovko-rohovkového uhla), gonioskopia
- meranie vnútroočného tlaku s ohľadom na biomechanické vlastnosti rohovky (hysteréza)
 
Rohovkové ochorenia
- diagnostika rohovkových ochorení vrátane ochorenia povrchu oka
- chirurgická liečba keratokonusu s použitím rohovkových implantátov
- chirurgická liečba lagoftalmu implantáciou zlatého závažia
-diagnostika sekundárnych porúch rohovky ako následok iných ochorení, napr.reumatoidná artritída
-diagnostika autoimunitných ochorení spojovky/rohovky vrátane imunosupresívnej liečby
- vyšetrenie rohovky počítačovým rohovkovým topografom, endotelovým mikroskopom,
- pachymetria
- transplantácie rohovky v celej hrúbke (perforačné transplantácie)
  transplantácie častí rohovky (predné lamelárne, endoteliálne transplantácie)
- našitie amniovej membrány ako biologického obväzu
- korekcia astigmatizmu nárezmi rohovky
 
Rohovková banka
- získava od vhodných darcov biologický materiál (rohovky a skléry), pre potreby transplantológie
 
Nádorové ochorenia oka
- diagnostika a liečba zhubných primárnych a sekundárnych očných nádorov (USG vyšetrenie, diodový laser, bloková excízia)
- diagnostika a liečba pigmentových lézií oka a očných adnex
- preventívne sledovanie pacientov, u ktorých sa nedá vylúčiť malígny zvrat ochorenia a ich pravidelné sledovanie po liečbe
 
Zápalové ochorenia oka
-diagnostika a liečba zápalových ochorení oka očných adnexov, predného a zadného segmentu oka vrátane diagnostických odberov zo sklovcového priestoru
 
Neurooftalmológia
-diagnostika a liečba ochorení zrakového nervu, zisťovanie etiológie neurooftalmologických ochorení ako aj diagnostika porúch okulomotorickej rovnováhy

Refrakčné operácie
- korekcia všetkých druhov refrakčných chýb oka pomocou implantácie fakických vnútroočných šošoviek, výmenou šošovky za monofokálnu/ trifokálnu alebo nárezom rohovky proti astigmatizmu
 
Univerzitná nemocnica 
Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava

sekretariát prednostu 02/68672039, ocne.sekretariat@pe.unb.sk
primárka: 02/68672838, majtanova@pe.unb.sk

vedúca sestra: 02/68673263, jackova@pe.unb.sk
oddelenie: 02/68672823, -2820Oddelenie, lekári:

MUDr. Chodil Michal, MUDr. Dvorská Laura, MUDr. Strašiftáková Lucia, MUDr. Herdová Lucia, MUDr. Bodnar Mariia, MUDr. Fellner Zlatica, PhD., MBA, prof. MUDr. Petr Kolář, PhD.

Tel.č: 02/ 68 67 2823

 
Mailové objednávanie pacientov v prípade telefonickej nedostupnosti: ocne.sekretariat@pe.unb.sk
 
AMBULANCIE
 
 
Aplikácia liekov do sklovca - zákrok zachraňujúci zrak. 
 
 
Upozornenie: Video obsahuje zábery, ktoré môžu byť nevhodné pre citlivé povahy.späť