Poďakovanie doc. MUDr. Marekovi Čambalovi, PhD., I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nem. Staré Mesto


Obsah:
Chcela by som sa Vám poďakovať za Váš vysoko profesionálny prístup, ktorý ste prejavili v prípade mojej matky Márie T. v auguste tohto roka. Píšem síce s odstupom času, ale ten som potrebovala na to, aby som sa so stratou blízkeho človeka aspoň čiastočne vyrovnala.
Moja 92-ročná matka bola hospitalizovaná na internej klinike vo veľmi vážnom stave;  týždeň nebola schopná pre tumor v žalúdku, ktorý jej bol diagnostikovaný vo Vašej nemocnici, prijímať žiadnu potravu. Boli dve alternatívy – mama bude doživotne odkázaná na umelú výživu, čo by znamenalo pomalé a bolestivé zomieranie, alebo operácia. Keďže žijem v zahraničí, obrátila som sa so žiadosťou o pomoc a radu na svoju priateľku Magdalénu Č., ktorá mi odporučila Vás - ako skúseného odborníka - chirurga. Vy ste sa mojej mamy veľmi ochotne ujali - ako lekár a aj ako človek s hlboko ľudským prístupom. Operácia bola urobená profesionálne, to že mamin vyčerpaný organizmus sa nemusí po takom vážnom zákroku zregenerovať, ste mi povedali pred operáciou. Boli sme si toho vedomí -  ja aj moji bratia.
Ďakujem Vám, vážený pán docent, za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili pri záchrane života mojej mamičky, vo svojom mene a aj v mene celej rodiny. Ste lekár s veľkým „L“, ktorý si tento titul naozaj zaslúži!
Prajem Vám veľa šťastia a spokojnosti v práci, osobnom živote a ešte mnoho spokojných pacientov!
S úctou
Mária B.