Poďakovanie pre I. ortopedicko-traumatologickú kliniku LF UK, SZU a UNB, Nem. Ružinov


Obsah:

Dňa 19.11.2016 som po ceste domov autom do Trnavy havarovala v Bratislave v lokalite Zlaté piesky.
Týmto chcem vyjadriť svoje úprimne poďakovanie všetkým zložkám zúčastneným v likvidácii následkov havárie ako polícii, hasičom a sanitnej službe. Zvlášť srdečne ďakujem personálu nemocnice v Ružinove: ortopedicko – traumatologickej klinike za profesionálnu zdravotnícku pomoc a citlivú starostlivosť.

Galina O.