Poďakovanie pre MUDr. Krištúfkovú, I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK, Nem. sv. Cyrila a Metoda


Obsah:Ďakujem MUDr. Alexandre Krištúfkovej za veľmi profesionálny a hlavne ľudský prístup pri vyšetrení mojej partnerky dňa 12.12.2016 o 2.35 hod. Veľmi si Vás vážime a ďakujeme.
Karol B.