Poďakovanie pre pána primára, MUDr. Valka, CSc., Nem. akad. L. Dérera


Obsah:Rada by som vyslovila poďakovanie sestričkám, lekárom a pánovi primárovi Valkovi za ich láskavý a ľudský prístup k pacientom. Ležala som na internom oddelení na Kramároch, na prízemí v nemocnici a bola som veľmi spokojná s ochotou, starostlivosťou, čistotou na tomto oddelení. Môžu ísť príkladom! S úctou a vďačnosťou.
Mária W.