Poďakovanie vedeniu Nemocnice sv. Cyrila a Metoda


Obsah:

Chcem sa týmto poďakovať vedeniu II. chirurgickej kliniky LF a UNB na Antolskej ul. pod vedením doc. Prochotského a MUDr. Sýkoru za príkladnú odbornú a ľudskú starostlivosť počas môjho pobytu v nemocnici v júli 2020.

Pri prijatí na kliniku som sa stretla s veľmi príjemným človekom, hlavne empatickým a starostlivým lekárom - MUDr. Levčíkom. Ďakujem mu za príkladnú starostlivosť a podporu v prípravnej fáze mojej operácie slabinovej prietrže. Ďalej sa chcem poďakovať MUDr. Ježovítovi, ktorý ma operoval, za perfektne zvládnutú operáciu a komplexnú pooperačnú starostlivosť. Moja najväčšia vďaka však patrí prednostovi doc. Prochotskému, ktorý prejavil voči mojej osobe maximálnu odbornú aj ľudskú starostlivosť, každý deň za mnou ráno a niekedy aj počas dňa prišiel a pýtal sa ma ako sa mám. Aj keď som bola komplikovaný pacient, v jeho prístupe som vždy cítila trpezlivosť a snahu pomôcť.

Ešte by som rada poďakovala MUDr. Sýkorovi, primárovi kliniky a riaditeľovi nemocnice na Antolskej, ktorý mi pomohol promptne vybaviť potrebné vyšetrenia k prijatiu mojej dcéry Michaely na kliniku, ktorú potom aj následne operoval. Vďaka za jeho perfektný chirurgický výkon a komplexnú starostlivosť. Je to nielen dobrý manažér, chirurg, ale aj človek s ľudským prístupom k svojim pacientom.

Som veľmi príjemne prekvapená akých špičkových chirurgov máme na II. Chirurgickej klinike LF a UNB na Antolskej ul. v Bratislave a budem túto kliniku odporúčať všetkým, ktorí potrebujú chirurgickú starostlivosť. Je chvályhodné, že naša štátna nemocnica na Antolskej ul. ma takýto špičkový odborný a ľudský potenciál. Bodaj by to tak bolo v každej nemocnici.

Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým menovaným, prajem im veľa spokojných pacientov a p. MUDr. Prochotskému a p. MUDr. Sýkorovi veľa zdravia.

 

S pozdravom

PhDr. Vlasta Sekuciová