Rešpekt pred tímom IV. chirurgickej kliniky z Ružinova


Obsah:Chcel by som vysloviť veľkú vďaku a rešpekt celému tímu chirurgie na 6. poschodí, obzvlášť pani doktorke Meszárosovej za prístup k liečbe od operácie až po rekonvalescenciu a bezproblémovú komunikáciu. Samozrejme, poďakovanie patri aj všetkým sestrám, ktoré mi vždy vyšli v ústrety a boli nápomocné.
S pozdravom
Tomáš K.