Srdečná vďaka tímu na urológii, Nem.akad. L. Dérera


Obsah:Rada by som vyjadrila srdečnú vďaku tímu nemocnice akademika Ladislava Dérera na Kramároch.
Moja vďaka patrí tímu urologického oddelenia  prof. Brezu. Jeho oddelenie pod vedením pána doktora Jozefa Dúbravického, ktorý ma operoval spolu s pánom doktorom Blaškom. Nemocnica Ladislava Dérera sa ma ako jediná ujala. ĎAKUJEM za záchranu života, že dnes môžem žiť ako predtým a vidieť vyrastať moju malú dcéru.
Ďakujem oddeleniu anestezio-resuscitačnému na 3.poschodí. Postarali sa o mňa ako sa patrí. V neposlednom rade by som rada spomenula všetky sestričky z oddelenia urológie na druhom poschodí lôžkovej časti. Sú úžasné, veľmi mi pomohli pri mojej hospitalizácii. Za mňa môžem určite napísať, že svoju prácu si vykonávajú úplne svedomito a perfektne.
Eva M.