Tímu V. internej kl. v Ružinove patrí úcta a obdiv


Obsah:Úprimne ďakujem pracovníkom V. internej kliniky LF UK, zvlášť prim. MUDr. Jánovi Števlíkovi, za chirurgický zákrok a starostlivosť počas mojej hospitalizácie na JIS-ke v dňoch 26.-29.4.2017. 
S úctou a obdivom M.