Úžasná starostlivosť na Klinike pre deti a dorast


Obsah:Rada by som vyjadrila obrovské poďakovanie lekárom a sestričkám Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka za úžasnú starostlivosť o moju dcéru, ktorá bola hospitalizovaná v auguste 2016. Veľmi si vážim predovšetkým láskavý, milý, ľudský a trpezlivý prístup celého ošetrujúceho personálu k mojej 7-ročnej dcére, ako aj ochotu a ústretovosť pri komunikácii s nami - rodičmi. Špeciálne poďakovanie patri p. primárovi MUDr. Jánovi Červenkovi a ošetrujúcej lekárke MUDr. Marianne Machyniakovej. Želám celému kolektívu detskej kliniky naďalej veľa pozitívnej energie a lásky pri vašej príkladnej starostlivosti o detského pacienta. Zostáváme s úctivou vďakou!
Natália H.