Výborná Chirurgická klinika SZU a UNB, Nem. akad. L. Dérera


Obsah:
Keď sa povie anjel v nemocnici, tak to sa hovorí o Vás. O zdravotných sestrách a lekároch v našom slovenskom zdravotníctve. Nikdy som nemyslel, že „obyčajný žlčník“ zamáva s mojím zdravím. Osud ma koncom septembra zavial na Vaše oddelenie. Denne som pozoroval Vašu obetavú a trpezlivú prácu. Prácu s chorými a ubolenými, často bezmocnými pacientmi, ktorým ste vlievali nádej, že zajtra bude lepšie. Videl a počul som nespokojných pacientov, ktorí sa sťažovali na jedlo, opateru, na všetko. A vy s trpezlivosťou a s úsmevom, hoci unavené, ste vstúpili do izby a s kúskom milého slova ste aj tých najnevľúdnejších brblošov ukľudnili. Váš trpezlivý prístup a odbornosť s akou pristupujete ku každému pacientovi mi dáva v tomto okamihu potrebu Vám povedať len jedno. Ďakujem. Ďakujem za všetko, za to, že som sa ocitol v tak úžasnom kolektíve odborníkov, ktorí denne zachraňujú ľudské životy. Vaša práca je veľmi ťažká ale za to ušľachtilá. Hlboko sa skláňam pred Vami, sestrami a lekármi  a kiež by sa každý pacient stretol s takým láskavým prístupom, ako som sa stretol ja a mnohí iní na Vašom chirurgickom oddelení. Prajem Vám zo srdca všetko dobré, veľa zdravia Vám a Vašim blízkym.
S úctou,
Tibor B.