Britský veľvyslanec vyzdvihol prácu tímov gynekológie a neonatológie na Antolskej


Obsah:Veľké poďakovanie patrí primárovi I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB MUDr. Martinovi Petrenkovi, CSc., a prednostke Neonatologickej kliniky M. Rusnáka SZU a UNB doc. MUDr. Darine Chovancovej, CSc, a ich tímom za profesionalitu a podporu mojej partnerky, ktorá v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda priviedla na svet naše dvojičky Charlotte a Harvey.

Andrew Garth
veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku