Ďakujem Klinike oftalmológie LF UK a UNB, Nem. Ružinov


Obsah:Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým lekárom pracujúcim na očnom oddelení, špeciálne pánovi prednostovi doc. Krásnikovi. Ďakujem a prajem všetko dobré.
Peter P.