Poďakovanie Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Nem. Ružinov


Obsah:

Srdečné Pán Boh zaplať, chcem vysloviť celému tímu lekárov, sestričiek a sanitárov KÚČTCH Bratislava Ružinov 4B pod vedením prednostu doc. MUDr. Hirjaka PhD., ktorý ma povzbudzoval, dodával mi silu a odvahu pred operáciou aj po operácii, svojím vysoko profesionálnym prístupom a správaním. Obrovskú vďačnosť cítim k môjmu operatérovi MUDr. Ladislavovi Czakóvi PhD. a môjmu izbovému lekárovi MDDr. Michalovi Vavrovi, ktorí preukázali nie len vysokú profesionalitu , ale aj ľudskosť a empatiu. Budem Vás všetkých sprevádzať v modlitbách, aby Vás Pán Boh ochraňoval a žehnal Vašu obetavú a záslužnú prácu, aby ste mohli aj naďalej pomáhať. Vaša vďačná pacientka Ľudmila Ch. s rodinou. Prajeme Vám Požehnané Vianoce.

Ľudmila Ch.