Poďakovanie pre doc. MUDr. Mariána Viciana, CSc. a pre MUDr. Rudolfa Škublu, MHA


Obsah:Dovoľte, aby som sa Vám obom a prostredníctvom Vás aj celému kolektívu Chirurgickej kliniky úprimne poďakoval v mene svojom a v mene mojej celej rodiny za záchranu môjho života a patričnú starostlivosť, keď 5.11.2016 v sobotu večer ma doviezla rýchla lekárska pomoc 155 do Ružinovskej nemocnice a ako som sa neskôr dozvedel všetci zodpovedne pracovali na stabilizácii môjho nie dobrého stavu s nepríjemným krvácaním z ústnej dutiny. Ako si pamätám a neskôr som sa dozvedel vďačím za záchranu pánom lekárom a celému zdravotníckemu personálu, ale hlavne si pamätám na MUDr. Čierneho, MUDr. Klinovského, neskôr MUDr. Zelenák, MUDr. Dimov, MUDr. Mihalik a celý rad lekárov a ošetrujúcich sestier mená si pochopiteľne nemôžem pamätať, ale srdečná vďaka Vám všetkým. Vážený pán prednosta, dovolím si dnes po chválabohu úspešnom a krátkom pobyte u Vás na klinike konštatovať, že v tých ťažkých finančných časoch, robíte pre nás pacientov maximum a to ako v odbornej starostlivosti, tak treba zdôrazniť ľudský prístup a neustálu službu pri pomoci pacientom, pri zabezpečení čistoty a hygieny. Som nielen ja osobne, ale aj moji blízki, ktorí ma navštívili milo prekvapení prístupom Vašich pracovníkov a neustálou starostlivosťou o pacientov, ktorí sú v mnohých prípadoch vo veľmi ťažkej zdravotnej situácii. Jednoducho vďaka a nech sa darí aj naďalej Vašej Chirurgickej klinike.
Jozef V.