Poďakovanie pre Kliniku ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB a Kliniku oftalmológie LF UK a UNB, Nem. Ružinov


Obsah:

Dňa 31.10.2016 som bola po úraze hospitalizovaná v Ružinovskej nemocnici, 31.10.-2.11. na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie, 2.11.-8.11. na Klinike oftalmológie.
S pobytom na obidvoch klinikách som bola spokojná. Bolo tam teplo, čisto, jedlo bolo chutné, zdravotný personál na všetkých úrovniach bol ústretový a milý. Všetci lekári sa snažili pacientom pomôcť. Chcem sa poďakovať MUDr. Jurajovi Sekáčovi z Kliniky oftalmológie za milý prístup pri ambulantnej starostlivosti. Predovšetkým som vďačná MUDr. Jane Štefaničkovej, PhD. z tej istej kliniky, ktorá
ma 2x operovala. /Malá pripomienka: v nemocnici nie je wifi. Malý "internet-detox" mi určite neuškodil/.S prianím všetkého dobrého
Oľga Š.