Poďakovanie pre MUDr. Novákovú, PhD., I. gyn. pôrod. klinika LF UK a UNB, Nem. sv. Cyrila a Metoda


Obsah:
Vybrala som si pôrodnicu na Antolskej ulici v Petržalke v Bratislave, rodila som presne 20.10.2016. Môj pôrod bol geniálny a profesionálny zo strany pôrodníčky p. dr. Novákovej. Týmto by som sa jej chcela veľmi pekne poďakovať,  že sa o mňa príkladne starala od kedy som prišla na oddelenie pôrodnice. Samozrejme aj veľká vďaka patrí sestričkám, ktoré boli pod jej vedením.
PS: ešte raz ĎAKUJEM
Lucia B.