Poďakovanie za profesionálnu prácu neurológom a chirurgom v Nemocnici Ružinov


Obsah:
Koncom roka sa zvykne bilancovať uplynulý rok. V mojich spomienkach zostáva liečba vo Vašej nemocnici na neurológii a chirurgii. Na neurológii som bol hospitalizovaný 3x a raz na chirurgii. Veľmi milo ma prekvapil prístup k pacientom na obidvoch súčastiach. Na neurológii musím vyzdvihnúť starostlivosť MUDr. Kračúnovej-Denterovej, MUDr. Rosinkovej, MUDr. Penksovej, ale aj ostatných lekárov. Úžasný prístup k pacientom mal  personál, sanitári. Nemôžem vyzdvihnúť ani jedného, všetci pristupovali k plneniu povinností s maximálnou zodpovednosťou. Podobný prístup k plneniu povinností mali aj lekári a zdravotníci so sanitármi na chirurgii. Tiež nemôžem vyzdvihnúť ani jedného z nich, všetci, s ktorými som prišiel do styku boli na vysokej profesionálnej úrovni. Na uvedené oddelenie som sa dostal po mojom kolapse, kde som bol v stave možno spojeného s mojim životom, práve tou profesionalitou môžem písať tieto riadky. Touto cestou by som chcel, aby ste im ako aj všetkým, s ktorými som prišiel do styku a mali zásluhu na mojom liečení tlmočili moje vrelé poďakovanie a celému kolektívu Ružinovskej nemocnice, by som chcel zaželať príjemné vianočné sviatky a do Nového roku nech vykročia tou správnou nohou. Vrelá vďaka.
Vladimír H.