Profesionalita, ochota a starostlivosť na ortopédii v Ružinove


Obsah:Dovoľujem si vyjadriť poďakovanie zdravotníckemu tímu I. ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK, SZU a UNB v Nemocnici Ružinov za odbornú starostlivosť, ústretovosť a vysokú profesionálnu úroveň prístupu k operatívnemu výkonu (ASK kolena), ktorý som podstúpil dňa 27.1.2017. Poďakovanie patrí celému zboru lekárov, najmä MUDr. Martinovi Žabkovi, PhD., ďalej MUDr. Martinovi Kordošovi, ako i ochotným sestričkám a sanitárom, ktorí počas mojej hospitalizácie preukázali chuť poskytovať láskavosť a starostlivosť v mnohých detailoch.
Ďakujem. 
Ing. Martin D., PhD.