Tlačové správy, oznamy a aktuality

Profant 2

30 rokov kochleárnej implantácie na Slovensku

Pred 30 rokmi na Slovensku prvýkrát vykonali kochleárnu implantáciu. "Prvým pacientom s kochleárnym implantátom bol chlapec, ktorý ohluchol po užívaní silných antibiotík. Dnes je tento mladý muž docentom jadrovej fyziky na univerzite v Bratislave. Táto implantácia dramaticky zmenila život tohto c…

zobraziť viac

Podpisanie Zmluvy hybrid. pracoviska

Univerzitná nemocnica Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská zdravotnícka univerzita podpísali Dodatok k zmluve o spolupráci

Riaditeľ UNB, Alexander Mayer, dekan LF UK, Juraj Payer a rektor SZU, Peter Šimko podpísali Zmluvu o výberovom konaní na obsadzovanie prednostov špecializovaných výučbových pracovísk a tiež Zmluvu o praktickej výučbe na hybridných pracoviskách LFUK a SZU.   „Od podpisu Zmluvy o spolupráci …

zobraziť viac

Payer Kristalove kridlo

Laureátom Kristáľového krídla sa stal Juraj Payer

Prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB, dekan LF UK Juraj Payer sa stal laureátom Krištáľového krídla v kategórii medicína a veda. Máme obrovskú radosť z tohto úspechu. Pánovi profesorovi zo srdca gratulujeme. Zdroj foto: TASR

zobraziť viac

Očkovanie proti ochoreniu COVID 19 a chrípke

V Unvierzitnej nemocnici Bratislava očkujeme proti ochoreniu COVID 19 a sezónnej chrípke každý štvrtok od 8:00 do 12:00 Miesto: Očkovacie centrum v Nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch. Očkovanie je možné bez registrácie. 

zobraziť viac

IMG_9583

Rekonštrukcia Oddelenia centrálnej sterilizácie v Nemocnici Ružinov

Na Oddelení centrálnej sterilizácie v Nemocnici Ružinov bola pred pár dňami ukončená rekonštrukcia a vynovenie priestorov, ktoré bolo predpokladom pre umiestnenie nového prístrojového vybavenia zakúpeného z projektu IROP. Oddelenie centrálnej sterilizácie poskytuje komplexné služby v predsteriliz…

zobraziť viac

IMG_9046

Aj v novom roku pokračujeme v menovaní prednostov a prednostiek

Riaditeľ UNB, Alexander Mayer spolu s dekanom LF UK Jurajom Payerom vymenovali ďalších prednostov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH – prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH – prednosta Kliniky ústne…

zobraziť viac

1311

11,5 mil. EUR pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

Vláda SR pre UNB schválila 11,5 mil. EUR, ktoré pôjdu na rekonštrukciu vonkajších častí budov ako sú strechy, fasáda a okná. Vzhľadom k tomu, že všetky stavby alebo rekonštrukcie, ktoré chceme realizovať práve z týchto peňazí musia byť skolaudované do konca roka 2025, vybrali sme také budovy na k…

zobraziť viac

Steno Neurochirurgia

Veľké uznanie pre našich neurochirurgov

Neurochirurgom z Nemocnice Ak. L. Dérera sa dostalo veľkého uznania. Prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB doc. Andrej Šteňo bol pozvaný na špičkové české, a zároveň popredné európske pracovisko, 1. Neurochirurgickú a neuroonkologickú kliniku 1. LF UK a ÚVN v Prahe, aby tam pomohol impl…

zobraziť viac

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »