Tlačové správy, oznamy a aktuality

titulna foto

Prvý ročník projektu "Predstav svoje oddelenie"

Projekt "Predstav svoje oddelenie" je pilotným projektom, ktorý je namierený na študentov stredných zdravotníckych škôl, medikov a študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorí sa po skončení štúdia môžu pracovne uplatniť v najväčšej slovenskej nemocnici. Aj prostredníctvom tohto projektu …

zobraziť viac

titulna foto

25. výročie transplantácií krvotvorných buniek

Klinika hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice Bratislava  slávi tento rok 25 rokov transplantácií krvotvorných buniek. Na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava (ďalej KHaT UNB) je najširší transplantačný program s najdlhšou históriou transplantácie kos…

zobraziť viac

titulna foto

Minulý týždeň sa konal už v poradí 26. Bárdošov memoriál

Univerzitná nemocnica Bratislava I. gynekologicko – pôrodnícka klilnika LF UK a UNB, Centrum reprodukčnej medicíny UNB v spolupráci so Slovenskou gynekologicko – pôrodníckou spoločnosťou organizovali už v poradí 26. Bárdošov memoriál, ktorý sa konal na pôde Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ant…

zobraziť viac

Nemocnica Ružinov

Počas Svetového týždňa glaukómu sa budú v Univerzitnej nemocnici Bratislava realizovať bezplatné merania vnútroočného tlaku

Svetový týždeň glaukómu sa začína 11. marca a potrvá do 17. marca. Jeho cieľom je upozorniť na riziká spojené s týmto ochorením, zdôrazniť potrebu prevencie a dodržiavania liečby. V uvedenom týždni otvoria svoje ambulancie pre záujemcov oční lekári z Univerzitnej nemocnice Bratislava a bezplatne …

zobraziť viac

titulná foto

Zrekonštruované priestory II. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava dnes navštívila Rada riaditeľov UNB

Rada riaditeľov Univerzitnej nemocnice Bratislava navštívila priestory II. Neurologickej kliniky LF UK a UNB. Spolu s prednostom kliniky prof. MUDr. Petrom Valkovičom, PhD. si prezreli novo-zrekonštruované priestory, ktoré sú vybavené infúznými stacionármi na ambulantné podanie liečby pri bolesti…

zobraziť viac

Kramare studenti

V Univerzitnej nemocnici Bratislava bude pomáhať 100 študentov

Do Univerzitnej nemocnice Bratislava, dnes nastúpilo 100 študentov prvého ročníka Inštitútu Fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany, ktorí budú počas praxe pomáhať pacientom so základnou rehabilitačnou starostlivosťou. 50 študentov bude svoju prax vykonávať na jednotlivých …

zobraziť viac

titulna foto

Dr. Diego Gonzalez dnes na Klinike hrudníkovej chirurgie SZU UNB zrealizoval operáciu nádoru na pľúcach jedinečnou metódou Uniportálnej VAS lobektómie

V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa dnes vykonali dve operácie metódou Uniportálnej VAS lobektómie, ktorá bola na Slovensku prvýkrát zrealizovaná v roku 2013 na Klinike hrudníkovej chirurgie SZU UNB pod vedením tímu prednostu doc. MUDr. Ing. Miroslava Janíka, Phd. Inovátorom tejto metódy je Dr…

zobraziť viac

titulná foto

Konferencia hrudníkovej chirurgie

Dnes sa konal prvý deň dvojdňovej Konferencie hrudníkovej chirurgie, ktorej spoluorganizátorom je aj Klinika hrudníkovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity aUniverzitnej nemocnice Bratislava. Prvý deň konferencie sa konali prednášky, ktoré boli zamerané na tému "Uniporta…

zobraziť viac

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »