Tlačové správy, oznamy a aktuality

AnestPromo

Informovanosť pacientov pred operáciou je veľmi dôležitá

Dôvera pacienta je dôležitý predpoklad pre jeho vyliečenie alebo podstúpenie akéhokoľvek zákroku, ktorý je pre zlepšenie jeho zdravotného stavu nevyhnutný. Operačné výkony by nebolo možné realizovať bez zásahu anestéziológa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každého operačného tímu. Kvalitná in…

zobraziť viac

IMG_5654

Stretnutie s personálom Kliniky hrudníkovej chirurgie SZU a UNB

Riaditeľ UNB Alexander Mayer spolu s námestníkom pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice Ružinov, Igorom Bartlom dnes navštívili pracovisko hrudníkovej chirurgie. Stretli sa s personálom na oddelení a spoločne sa boli pozrieť aj na operačnú sálu.  „Dnešné stretnutie na pracovisku hrudníkovej c…

zobraziť viac

Študentské leto v UNB_foto

Študentské leto v Univerzitnej nemocnici Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského rozbieha prvý ročník projektu Študentské leto v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Cieľom projektu je zapojiť študentov medicíny do dobrovoľníckej činnosti predovšetkým na pracoviskách centrálnych prijímacích…

zobraziť viac

Neurochirurgia Ružinov

V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa zameriavame aj na unikátne výkony

Na Neurochirurgickej klinike SZU a UNB Ružinov sa kolektív lekárov pod vedením prednostu kliniky MUDr. Milana Lišku, PhD, MPH a zástupcu kliniky MUDr. Jána Kozáka, PhD., špecializuje na niektoré unikátnejšie operačné výkony medzi, ktoré patrí aj mikrovaskulárna dekompresia trojklanného nervu. …

zobraziť viac

95

Chirurgická klinika SZU a UNB zaviedla jednodňovú chirurgiu

Celosvetovým trendom v chirurgii je vykonávanie jednoduchých a stredne náročných zákrokov práve spôsobom jednodňovej starostlivosti. Pre pacienta to znamená kratší pobyt v nemocnici, funkčné zotavenie a nižšia morbidita. Jednodňová chirurgia je moderné a efektívne riešenie rôznych zdravotných kom…

zobraziť viac

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »