Tlačové správy, oznamy a aktuality

Zochova nehoda

Naši zdravotníci robia všetko pre záchranu zranených

V nedeľu  v noci k nám bolo prevezených šesť pacientov, z toho dvaja v kritickom stave, dvaja stredne ťažko zranení a dvaja pacienti mali ľahšie poranenia, boli ošetrení a prepustení do domácej liečby. Pacienti, ktorí sú v kritickom stave boli uvedení do umelého spánku a bojujú o život, naši zdra…

zobraziť viac

dermatoskop

MODERNIZUJEME PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Novinkou z radov prístrojov na Dermatovenerologickej klinike LF UK, UNB je dermatoskop - celotelový skener kože. „Je to prístroj, ktorý má oproti iným dermatoskopom množstvo výhod a absolútnych noviniek. Oproti klasickému dermatoskopu, ktorý má zhruba 10-20 násobné zobrazenie, má tento moderný pr…

zobraziť viac

pecenak

Poďakovanie prof. MUDr. Jánovi Pečeňákovi, CSc.

Riaditeľ UNB MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA, vyslovuje vrúcne poďakovanie  prof. MUDr. Jánovi Pečeňákovi, CSc za jeho doterajšie úsilie a pracovné nasadenie, intenzitu odborného a organizačného úsilia v prospech Psychiatrickej kliniky LFUK, UNB, v neposlednom rade empatický a ľudský príst…

zobraziť viac

transpalntácia

Pripomíname si 50. výročie prvej transplantácie obličky na Slovensku

Bratislava, 22. jún 2022 – Pred päťdesiatimi rokmi sa v Bratislave uskutočnila prvá transplantácia obličky. Vo vtedajšej nemocnici s poliklinikou akademika Ladislava Dérera na Kramároch sa k tomuto operačnému a život zachraňujúcemu výkonu podujal transplantačný tím Urologickej kliniky Lekárskej f…

zobraziť viac

IKEM

Spolupráca s českou nemocnicou IKEM

Univerzitná nemocnica Bratislava uzavrela s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM) zmluvu o vzájomnej spolupráci, ktorá umožňuje našim zdravotníkom poskytovať zdravotnú starostlivosť v spolupráci s odborníkmi z IKEMU v odbore chirurgie na pracovisku Kliniky transplantační chirurgie,…

zobraziť viac

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »